— OM OS —

TRIVSEL.SOCIAL - SOCIALFAGLIG KONSULENTVIRKSOMHED

Trivsel.social er en konsulentvirksomhed, der i henhold til serviceloven tilbyder professionel rådgivning og sociale ydelser til offentlige forvaltninger.

 

Dette med afsæt i en betydelig special- og socialpædagogisk erfaring indenfor områderne:

  • Udredning / diagnosticering/ misbrug og behandling
  • Familiearbejde
  • Læring, skole og uddannelse
  • Afklaring, motivation og målsætning
  • Tovholder og tværfaglig kommunikation
  • Rådgivning og formidling

 

Virksomheden udbyder de kompetencer og værdier, jeg selv står for og garanterer disse gennem de tilknyttede medarbejdere og samarbejdspartnere.

Trivsel.social tilbyder engageret og offensiv pædagogik og rådgivning. Med en opdateret teoretisk viden og bred erfaring, sætter vi ind med en praktisk, anerkendende og relations orienteret indsats.

 

 

— HVILKE OMRÅDER DÆKKER VI —

KOMPETENCER

— HVEM ER VI —

Trivsel.social indehaves af socialpædagog og familiekonsulent Jacob Højbjerg. Det vil sige, at jeg først og fremmest er drivkraft og arbejdskraft i alle opgaver -og i de opgaver hvor der er behov for at tilknytte andre fagpersoner – er jeg garant for opgaven og igennem tæt samarbejde og faglig ledelse, står jeg inde for at professionalitet og værdier for alle ansattes vedkommende -er i tråd med Trivsel.social´s værdisæt og normer.

 

Jeg er 48 år gammel. Gift med Charlotte og bor i vores sammenbragte familie på landet ved Skanderborg. Er udpræget familie og naturmenneske

 

Jeg har i 25 år arbejdet med socialpædagogik, indenfor specialområder som fysisk og psykisk handicap, psykiatrien, behandlingshjem for børn, familiepleje, behandlingspædagogik, speciallæring og inklusion på specialskoletilbud samt familiekonsultation. Undervejs har jeg løbende holdt mig teoretisk opdateret med faglitteratur og kurser. Jeg har et bredt erfaringsgrundlag, der sætter mig i stand til at skabe overblik og forståelse ved komplicerede sociale situationer.

Både som socialpædagog og leder på specialskoler og som familiekonsulent har jeg arbejdet tværfagligt med forvaltninger, psykiatri, kommunal støtte, PPR, jobcentre og UU. Jeg har stor erfaring med skriftlig rapportering, tovholderfunktion og ledelse.

 

— MEDARBEJDERE —

TRIVSEL.SOCIAL - SOCIALFAGLIG KONSULENTVIRKSOMHED

TRIVSEL.SOCIAL - SOCIALFAGLIG KONSULENTVIRKSOMHED

Medarbejdere i Trivsel.social: I kraft af et stort fagligt netværk, kan Trivsel.social tilknytte timelønnede socialfaglige konsulenter og samarbejdspartnere med mange års erfaring, specialviden og efteruddannelser. Disse medarbejdere har uddannelses baggrund og stor erfaring, som socialpædagog, special-lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Disse fagkompetencer medbringer de, når de knyttes til specifikke arbejdsopgaver via Trivsel.social.

— BROCHURE —

— KONTAKT —

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

SOCIALFAGLIG KONSULENTVIRKSOMHED

Samtidig er Trivsel.social altid garant for et professionelt og dokumenteret samarbejde med den forvaltning, der gør brug af vores særlige indsats som et supplement til egne støtteforanstaltninger.

Med udgangspunkt fra firmaadressen tilbyder vi vores service til kommuner og forvaltninger i det østjyske område. Desuden kan private og institutioner hente hjælp, rådgivning og inspiration.

 

For nærmere information, se hjemmesiden, Facebook eller kontakt:

 

JACOB HØJBJERG

Indehaver, socialpædagog/familie konsulent

 

Jh@trivsel.social

Tlf.: 27299818

 

Bjedstrupvej 43

8660 Skanderborg

 

 

Mit fokus har altid været at skabe forandring og være i proces, og jeg har stor erfaring i at samle alle aktører om fælles forståelse og individuelle bidrag til opgaven.

I mit virke har jeg når arbejdet har inkluderet børn og unge, altid vægtet at skabe fora af aktiviteter og oplevelser at mødes i og om.

Gennem årene har de pædagogiske metoder og vinde givet mig kendskab og erfaring med alt lige fra adfærdsmodifikation og konsekvenspædagogik til miljøterapi, systemisk teori, kognitive tilgange/forståelse, relations pædagogik og ikke mindst anerkendende pædagogik. Jeg bekender mig ikke ensidigt til nogen retning, men har taget det bedste fra det hele med mig.

 

Jeg søger at være tydelig og troværdig ved at møde borgeren autentisk, ligeværdigt og empatisk. Det er mennesker i sårbare situationer, jeg arbejder med, og mit arbejde skal altid kendetegnes ved ordentlighed og engagement.

Som ekstern samarbejdspartner og varetager af socialfaglige opgaver i kommunalt regi er jeg garant for en faglig kompetent gennemførelse af forløbet og en tæt koordinering med forvaltningens sagsbehandlere. Jeg forestår ledelse og supervision af medarbejdere og sikrer rapportering og evidens.

Når en medarbejder tilknyttes en konkret opgave, fremlægges relevant CV, samt straffe- og børneattest for sagsbehandleren. Til støtteordninger og mentorforløb kan den tilknyttede medarbejder have anden faglig baggrund, men vil altid være under tæt supervision og pædagogisk ledelse.